Till innehåll på sidan

Nyregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari - april 2018 fördelat på län

LänJanuari - April
 Ack. antal 2018
nyregistrerade
personbilar
Ack. antal 2017
nyregistrerade
personbilar
Förändring
i %
Ack. antal 2018
nyregistrerade
mopeder klass I
01 Stockholm
39 874 38 022 5 450
03 Uppsala
3 240 3 555 ‑9 50
04 Södermanland
2 647 2 701 ‑2 56
05 Östergötland
4 558 4 836 ‑6 53
06 Jönköping
4 484 4 585 ‑2 75
07 Kronoberg
2 138 2 417 ‑12 45
08 Kalmar
2 450 2 612 ‑6 30
09 Gotland
410 418 ‑2 9
10 Blekinge
1 353 1 410 ‑4 25
12 Skåne
17 138 16 419 4 181
13 Halland
4 109 3 668 12 94
14 Västra Götaland
22 246 22 509 ‑1 421
17 Värmland
3 035 2 864 6 59
18 Örebro
2 687 2 825 ‑5 40
19 Västmanland
2 538 2 419 5 110
20 Dalarna
2 434 2 295 6 37
21 Gävleborg
2 596 2 667 ‑3 56
22 Västernorrland
2 304 2 390 ‑4 56
23 Jämtland
994 1 081 ‑8 9
24 Västerbotten
2 230 2 476 ‑10 65
25 Norrbotten
1 722 1 669 3 33
Okänt län
1 2 0 0
Totalt
125 188 123 840 1 1 954

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-03

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se