Till innehåll på sidan

Nyregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari–november 2018 fördelat på län

LänJanuari–november
 Ack. antal 2018
nyregistrerade
personbilar
Ack. antal 2017
nyregistrerade
personbilar
Förändring
i %
Ack. antal 2018
nyregistrerade
mopeder klass I
01 Stockholm
105 321 107 374 ‑1,9 2 791
03 Uppsala
9 195 10 000 ‑8,1 273
04 Södermanland
7 577 8 170 ‑7,3 291
05 Östergötland
12 906 14 036 ‑8,1 365
06 Jönköping
12 787 13 287 ‑3,8 476
07 Kronoberg
5 659 6 582 ‑14,0 238
08 Kalmar
6 817 7 617 ‑10,5 185
09 Gotland
1 105 1 252 ‑11,7 67
10 Blekinge
3 709 4 138 ‑10,4 196
12 Skåne
45 956 47 673 ‑3,6 1 092
13 Halland
10 932 10 825 1,0 602
14 Västra Götaland
62 372 64 527 ‑3,3 2 190
17 Värmland
8 232 8 369 ‑1,6 269
18 Örebro
7 615 8 141 ‑6,5 257
19 Västmanland
7 279 7 380 ‑1,4 293
20 Dalarna
6 976 7 475 ‑6,7 291
21 Gävleborg
7 213 8 157 ‑11,6 350
22 Västernorrland
6 938 7 353 ‑5,6 409
23 Jämtland
3 278 3 123 5,0 77
24 Västerbotten
6 054 6 844 ‑11,5 346
25 Norrbotten
4 199 5 046 ‑16,8 224
Okänt län
26 358 2 0,0 0
Totalt
342 121 357 371 ‑4,3 11 282

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-04

Har du frågor om statistiken?

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se