Till innehåll på sidan

Nyregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari 2018 fördelat på län

LänJanuari
 Ack. antal 2018
nyregistrerade
personbilar
Ack. antal 2017
nyregistrerade
personbilar
Förändring
i %
Ack. antal 2018
nyregistrerade
mopeder klass I
01 Stockholm
7 266 7 667 ‑5 97
03 Uppsala
723 658 10 10
04 Södermanland
487 487 0 12
05 Östergötland
979 954 3 5
06 Jönköping
809 845 ‑4 4
07 Kronoberg
450 409 10 7
08 Kalmar
445 525 ‑15 3
09 Gotland
81 84 ‑4 2
10 Blekinge
281 275 2 2
12 Skåne
3 408 3 255 5 31
13 Halland
756 731 3 20
14 Västra Götaland
4 048 4 121 ‑2 52
17 Värmland
537 541 ‑1 12
18 Örebro
490 517 ‑5 5
19 Västmanland
492 453 9 17
20 Dalarna
438 479 ‑9 3
21 Gävleborg
584 521 12 11
22 Västernorrland
468 452 4 9
23 Jämtland
217 185 17 1
24 Västerbotten
454 516 ‑12 3
25 Norrbotten
402 364 10 2
Okänt län
0 0 0 0
Totalt
23 815 24 039 ‑1 308
 
       

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-02

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se