Till innehåll på sidan

Nyregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari–november 2017 fördelat på län

LänJanuari - November
 Ack. antal 2017
nyregistrerade
personbilar
Ack. antal 2016
nyregistrerade
personbilar
Förändring
i %
Ack. antal 2017
nyregistrerade
mopeder klass I
01 Stockholm
107 370 99 502 8 4 138
03 Uppsala
10 001 10 412 1 400
04 Södermanland
8 174 8 626 12 477
05 Östergötland
14 037 13 869 8 527
06 Jönköping
13 289 13 283 2 604
07 Kronoberg
6 583 6 652 2 240
08 Kalmar
7 618 7 621 12 312
09 Gotland
1 252 1 328 3 124
10 Blekinge
4 135 4 244 14 293
12 Skåne
47 669 46 126 9 2 280
13 Halland
10 832 11 212 6 719
14 Västra Götaland
64 523 63 658 7 2 677
17 Värmland
8 368 8 379 9 287
18 Örebro
8 140 8 541 4 463
19 Västmanland
7 381 7 667 11 437
20 Dalarna
7 474 7 632 3 467
21 Gävleborg
8 157 8 310 8 618
22 Västernorrland
7 355 7 564 4 610
23 Jämtland
3 124 2 988 3 84
24 Västerbotten
6 842 6 958 4 485
25 Norrbotten
5 045 5 591 ‑5 416
Okänt län
33 195 0 0
Totalt
357 371 350 163 7 16 658

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-04

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se