Till innehåll på sidan

Nyregistrering av personbilar och EU-mopeder under januari–augusti 2018 fördelat på län

LänJanuari–augusti
 Ack. antal 2018
nyregistrerade
personbilar
Ack. antal 2017
nyregistrerade
personbilar
Förändring
i %
Ack. antal 2018
nyregistrerade
mopeder klass I
01 Stockholm
82 795 78 094 6 1 849
03 Uppsala
7 384 7 378 0 189
04 Södermanland
5 987 5 851 2 206
05 Östergötland
10 205 9 905 3 256
06 Jönköping
10 304 9 648 7 344
07 Kronoberg
4 488 4 847 ‑7 166
08 Kalmar
5 476 5 451 0 136
09 Gotland
899 929 ‑3 52
10 Blekinge
2 924 2 934 0 125
12 Skåne
35 938 34 544 4 702
13 Halland
8 629 7 757 11 409
14 Västra Götaland
49 905 46 737 7 1 544
17 Värmland
6 513 5 993 9 207
18 Örebro
6 104 5 851 4 178
19 Västmanland
5 791 5 191 12 222
20 Dalarna
5 641 5 393 5 220
21 Gävleborg
5 799 5 847 ‑1 250
22 Västernorrland
5 705 5 173 10 316
23 Jämtland
2 806 2 248 25 65
24 Västerbotten
4 947 4 964 0 289
25 Norrbotten
3 509 3 672 ‑4 185
Okänt län
1 2 0 0
Totalt
271 750 258 409 5 7 910

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-04

Har du frågor om statistiken?

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se