Till innehåll på sidan

Personbilar i trafik efter ägarens kön 1972–2016

Index 1972=100

Källa: SCB/Trafikanalys

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-16

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se