Till innehåll på sidan

Personbilar i trafik efter ägarens kön 1972–2017

Index 1972=100

Antal

Källa: SCB/Trafikanalys

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-15

Har du frågor om statistiken?

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se