Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2015 – Vilka utbildningar ger jobb?

Omslag

Vilka utbildningar har arbetsmarknaden behov av? Inom vilka områden är det brist på nyutexaminerade? Och inom vilka områden tror arbetsgivarna att de kommer att nyanställa de närmaste åren? Dessa frågor ger Arbetskraftsbarometern svar på. Varje år frågar Statistiska centralbyrån cirka 7 500 arbetsgivare om dagens och de kommande årens rekryteringsbehov. 2015 års resultat presenteras i denna folder, som bland annat vänder sig till elever, studenter och studie- och yrkesvägledare.
PDF:
Hela publikationen (7533kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am78br1503_pdf
ISBN:
978-91-618-1633-0
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-12-10
Förfrågningar:

Elinor Lindblad

010-479 43 94

elinor.lindblad@scb.se