Till innehåll på sidan

Bäst tillgång på nyutexaminerade, 2019

Procent

Utbildning Andel arbetsgivare som svarar god tillgång
Arkitektutbildning 59
Juristutbildning 55
Journalistutbildning 54
Ämneslärarutbildning gymnasieskolan: Hist/samh/religion 53
Samhällsvetarutbildning 53
Personal- och beteendevetarutbildning 41
Vård- och omsorgsutbildning (gymnasienivå) 36
Biologutbildning 33
Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik 33
Kemistutbildning 29

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se