Till innehåll på sidan

Störst ökning av anställda på tre års sikt, 2019

Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare bedömer att antalet anställda kommer öka på tre års sikt, procent

Utbildning Andel arbetsgivare som svarar öka
Programmerar- och systemvetarutbildning 82
Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik och automation 76
Utbildning i automation (gymnasienivå) 69
Högskoleingenjörsutbildning: El, elektroteknik och datateknik 64
VVS-utbildning (gymnasienivå) 62
Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik 61
Yrkeslärarutbildning 61
Veterinärutbildning 59
Kemistutbildning 58
Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik 58

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se