Till innehåll på sidan

Störst ökning av anställda på tre års sikt, 2020

Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare bedömer att antalet anställda kommer öka på tre års sikt, procent

Utbildning Andel arbetsgivare som svarar öka
Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik 78
Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation 76
Arkitektutbildning 71
Sjuksköterskor: anestesi-, intensiv-, operationssjukvård 69
Barnmorskeutbildning 68
Veterinärutbildning 66
Elteknisk utbildning (gymnasienivå) 65
Programmerar- och systemvetarutbildning 64
Utbildning i automation (gymnasienivå) 64
Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik 64

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se