Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistitk

Prognosinstitutet gör också analyser och prognoser på uppdrag, ibland i samarbete med andra inom SCB, ibland i samverkansprojekt med kunder.

Exempel på uppdrag är prognoser över tillgång och efterfrågan på utbildade på regional nivå, skapande av indikatorer för regional kompetensförsörjning, tillgång och rekryteringsbehov av olika lärarkategorier på regional nivå samt beskrivningar av etableringen på arbetsmarknaden efter examen.

I Temarapporter och i artiklar på SCB:s webbplats presenteras kortfattade beskrivningar och analyser som rör utbildning och arbetsmarknad. Temarapporterna sprids endast elektroniskt.

Prognosinstitutet anordnar också återkommande en prognosdag där ambitionen är att ge en allsidig belysning av aktuella frågor inom utbildning och arbetsmarknad. År 2014 anordnades prognosdagen i samarbete med Arbetsförmedlingen och behandlade framtidens utmaningar vad gäller jobb, utbildning och arbetslöshet. Olika synsätt bereds utrymme och åhörarna ges möjligheter att kommentera och ställa frågor. Målgruppen för prognosdagen är främst studie- och yrkesvägledare, utbildningsplanerare, utredare och andra som är intresserade av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i allmänhet.

Om du har frågor angående prognosinstitutet kan du gärna kontakta prognosinstitutet@scb.se.