Till innehåll på sidan

Försörjningsbördan 1990–2040, prognos enligt tre scenarior från år 2017

Kvot: Försörjningsbörda = Totalbefolkningen / Förvärvsarbetande 16–74 år

Diagram över försörjningsbördan

Kommentarer

Tidsseriebrott 1993, 2004 och 2011.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se