Till innehåll på sidan

Bedömning av arbetsmarknadsläget år 2020 och år 2035 per utbildningsgrupp, gymnasial nivå

Utbildningsgrupp Bedömning Arbetskraftsbarometern Bedömning Trender och Prognoser
  År 2020 År 2035
Barn- och fritidsutbildning God tillgång Visst överskott
Byggutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Risk för brist
El-, automations-, dator- och kommunikationsteknisk utbildning Viss brist Viss brist
Fordonsutbildning Stor brist Stor brist
Handels- och administrationsutbildning .. Minskad tillgång och efterfrågan*
Industriteknisk utbildning Stor brist Stor brist
Naturbruksutbildning Brist Brist
Restaurang- och livsmedelsutbildning .. Risk för brist*
Transportutbildning Stor brist Risk för överskott
VVS-utbildning samt utbildning inom drift, underhåll och energiteknik Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Vård- och omsorgsutbildning Relativt balanserat Stor brist
Högskoleförberedande gymnasial utbildning exkl. teknikprogrammet .. Risk för överskott*

.. Uppgift saknas

*Utbildningsgruppen ingår inte i Arbetskraftsbarometern 2020 vilket innebär en större osäkerhet i skattningen av arbetsmarknadsläget år 2035 

Källa: Prognosinstitutet SCB

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se