Till innehåll på sidan

Urval av utbildningsgrupper där tillgången bedöms utvecklas svagare än efterfrågan fram till år 2035

Diagram: Urval av utbildningsgrupper där tillgången utvecklas svagare än efterfrågan fram till år 2035

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se