Till innehåll på sidan

Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under pandemin (VT20-VT21)

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a40br2204_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-04-04
Förfrågningar:

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se