Till innehåll på sidan

Folkhögskoleuppföljning

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2002_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-07-01
Förfrågningar:

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se

Karolina Bock

010-479 65 72

karolina.bock@scb.se

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se