Till innehåll på sidan

Gymnasieelevers boendesituation

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2101_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-01-14
Förfrågningar:

Ann-Charlott Larsson

010-479 63 14

lotta.larsson@scb.se

Emma Snölilja

010-479 69 89

emma.snolilja@scb.se