Till innehåll på sidan

Högskolestuderandes levnadsvillkor 2007

Serie:
UF57 - Högskolestuderandes levnadsvillkor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2007-uf57sm0701_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2007-11-28
Förfrågningar:

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se