Till innehåll på sidan

Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?

PDF:
Hela publikationen (1068kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-a40br1803_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-23
Förfrågningar:

Marit Jorsäter

010-479 62 43

marit.jorsater@scb.se