Till innehåll på sidan

Sjuksköterskor utanför yrket

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2311kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-a40br1703_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-02-07
Förfrågningar:

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se