Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Omslag

PDF:
Hela publikationen (3524kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-a40br1202_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-04-11
Förfrågningar:

Andreas Svenning

010-479 66 04

andreas.svenning@scb.se