Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1362kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-a40br1206_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-09-14
Förfrågningar:

Mattias Fritz

010-479 62 67

mattias.fritz@scb.se