Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-a40br1304_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-12-16
Förfrågningar:

Mattias Fritz

010-479 62 67

mattias.fritz@scb.se