Till innehåll på sidan

Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning – en undersökning med många utmaningar

Omslag

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-am76br0801_pdf
ISBN:
978-91-618-1430-5
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2008-03-28
Förfrågningar:

Anders Karlsson

010-479 63 07

anders.karlsson@scb.se