Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning - Utrikes föddas utbildningsbakgrund 2017

Lika stor andel med en eftergymnasial utbildning bland inrikes och utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2018-12-05 9.30

Andelen personer med en eftergymnasial utbildning är lika stor bland inrikes och utrikes födda i åldern 25–64 år. Även andelen högutbildade, personer med minst en treårig eftergymnasial utbildning, är lika stor. Det som skiljer gruppen utrikes födda jämfört med inrikes födda är att de har en större andel som har högst en förgymnasial utbildning, 20 procent jämfört med 9 procent.

Kvinnor har en generellt högre utbildningsnivå än män, både bland inrikes och utrikes födda. Skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå är dock något mindre bland utrikes födda.

Utbildningsnivå för inrikes/utrikes födda efter kön 2017, 25–64 år. Procent
 KönBefolkning (antal)Förgymnasial utbildningGymnasial utbildningEftergymnasial utbildning kortare än 3 årEftergymnasial utbildning 3 år eller längreAndel imputerade värden
Samtliga Totalt 5 157 662 12 44 16 28 2
  Kvinnor 2 532 975 10 41 16 33 2
  Män 2 624 687 14 48 16 23 3
Inrikes födda Totalt 3 919 796 9 47 16 28 0
  Kvinnor 1 916 128 7 43 16 34 0
  Män 2 003 668 12 51 15 22 1
Utrikes födda Totalt 1 237 866 20 35 16 29 8
  Kvinnor 616 847 20 33 16 31 6
  Män 621 019 20 37 16 26 9

Hög utbildningsnivå bland dem som invandrat 2006–2017

Många av de som har invandrat under perioden 2006–2017 har en hög utbildningsnivå. Hälften har en eftergymnasial utbildning, vilket är en större andel än bland både utrikes födda som har invandrat före 2006 och inrikes födda. De som har invandrat under de senaste tolv åren har även en yngre ålderssammansättning än befolkningen i åldern 25–64 år som helhet. Det kan till en del förklara den höga utbildningsnivån.

Utrikes födda befolkningen (25–64 år) 2017 efter utbildningsnivå, senaste invandringsår och kön. Invandringsår 2006–2017. Procent
Invandringsår Kön Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Andel imputerade värden
2006–2009 Totalt 171 293 21 33 15 31 5
  Kvinnor 85 252 22 31 14 32 4
  Män 86 041 21 34 16 29 6
2010–2013 Totalt 185 241 21 29 16 34 8
  Kvinnor 90 965 23 26 16 36 6
  Män 94 276 20 32 17 32 11
2014–2017 Totalt 275 730 23 23 21 33 23
  Kvinnor 123 779 23 20 22 34 20
  Män 151 951 23 25 21 31 24
2006–2017 Totalt 632 264 22 27 18 32 14
  Kvinnor 299 996 23 25 18 34 11
  Män 332 268 21 29 18 31 16

Utbildningsnivån varierar mycket mellan olika grupper av invandrare. Generellt sett har personer som invandrat till Sverige för att arbeta och studera under de senaste tolv åren en hög utbildningsnivå medan  personer som invandrat till Sverige av flyktingskäl under samma period har en lägre utbildningsnivå. Framför allt är det en större andel som har högst en förgymnasial utbildning i den gruppen.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Utrikes föddas utbildningsbakgrund 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se