Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2016:

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Statistiknyhet från SCB 2017-06-21 9.30

Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

Där har en tredjedel eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning i åtta av kommunerna. Även i kommunerna Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Mölndal, Knivsta och Göteborg är minst en tredjedel av befolkningen högutbildad.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel respektive. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2016. 25–64 år
KommunAndel invånare
med minst treårig
eftergymnasial
utbildning
KommunAntal invånare
med minst treårig
eftergymnasial
utbildning
Danderyd
57%
Stockholm
218 700
Lund
53%
Göteborg
107 600
Lomma
49%
Malmö
58 600
Lidingö
45%
Uppsala
45 400
Solna
44%
Lund
31 300
Täby
43%
Linköping
28 900
Uppsala
41%
Umeå
24 400
Stockholm
40%
Örebro
20 900
Sollentuna
39%
Västerås
20 500
Nacka
39%
Solna
20 400

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i övriga kommuner i länet. Det är relativt vanligt att de mindre kommunerna har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå

Knappt 1,4 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 42 procent någon form av eftergymnasial utbildning. En dryg fjärdedel, 27 procent, har minst treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 356 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med drygt en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå 25–64 år efter kön 2016

Antal

befolkningens utbildning 2016

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter-gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 42 procent.

Bland kvinnor i åldern 25–34 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 36 procent medan knappt en fjärdedel av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är cirka 50 procent fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se