Till innehåll på sidan

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

PIAAC står för Programme for International Assessment of Adult Competencies. Det är den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter som någonsin genomförts.

Undersökningen mäter tre kunskapsområden:

  • läsfärdigheter
  • räknefärdigheter
  • problemlösningsförmåga

 

I dagens informationssamhällen anses dessa färdigheter vara viktiga grundstenar för att vuxna ska klara sig väl i arbets- och samhällslivet.

För cirka tio år sedan genomfördes undersökningen för första gången i 24 länder. Därefter har ytterligare 14 länder genomfört undersökningen. Sverige låg bland de fem främsta länderna inom läsning och räkning och högst när det gällde problemlösning med hjälp av dator. Trots detta var det ungefär 13 procent av den svenska vuxna befolkningen som inte hade tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780 000 personer i åldern 16 till 65 år.

Ytterligare en omgång av PIAAC genomförs mellan 2021 och 2023 i två etapper. Att genomföra undersökningen yterligaren en gång ger möjlighet att se om Sveriges resultat har förändras jämfört med förra omgången. Resultaten publiceras tidigast hösten 2024.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Vuxnas färdigheter står sig väl internationellt

2013-10-08

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter Rapport 2015-01-30
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Rapport 2013-10-08

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/piaac_merinfo