Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier

Nästa publicering: 2018-12-11

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Statistiknyheter

Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2016/17:

2017-12-12

Andelen utrikes födda elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk i grundskolans skolår 3-6 har ökat. Av de utrikes födda elever som gick i årskurs 3 läsåret 2013/14 hade ungefär 45 procent svenska som andraspråk i skolår 6 våren 2017. Det kan jämföras med runt 25 procent bland utrikes födda elever i skolår 6 våren 2005.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Elevpanel för longitudinella studier. Elevpanel 4. Från grundskolan genom gymnasieskolan 1998–2002 SM 2003-12-19
Elevpanel 5 – Skolgången i årskurs 3, 1997 till årskurs 6, 2000 Rapport 2003-12-01
Elevpanel för longitudinella studier. Elevpanel 3. Studier i komvux och högskola 1993–2000 SM 2002-03-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Elevpanel 6
Elevpanel 7
Elevpanel 8
Tidigare dokumentationer

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Elevpanel 4
Elevpanel 5
Elevpanel 6
Elevpanel 7
Elevpanel 8
Tidigare paneler
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0501