Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier

Sveriges officiella statistik

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Statistiknyheter

Andel elever med stödundervisning oförändrad jämfört med föregående år

2020-12-08

I grundskolans högre årskurser har det över tid varit ungefär en av tio elever som deltar i stödundervisning. Våren 2020 var det strax över 10 procent av eleverna i årskurs 9 som hade någon form av stödundervisning. Andelen är på samma nivå som föregående år, men jämfört med årskurs 6 våren 2017 och årskurs 7 våren 2018 har en ökning skett.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Elevpanel 6

Elevpanel 7

Elevpanel 8

Tidigare dokumentationer

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Elevpanel 4

Elevpanel 5

Elevpanel 6

Elevpanel 7

Elevpanel 8

Tidigare paneler

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0501