There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Andel utrikes födda elever som deltagit i modersmålsundervisning (tidigare hemspråksundervisning), efter skolår och elevpanel, åren 1992–2020 Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i modersmålsundervisning (tidigare hemspråksundervisning), efter skolår och elevpanel, åren 1992–2020

Diagram. Andel utrikes födda elever med modersmålsundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel utrikes födda elever med modersmålsundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

För undervisning i modersmål användes tidigare benämningen hemspråksundervisning.

Kommentarer

Andelen utrikes födda elever som deltog i modersmålsundervisning i skolår 3 våren 2014 var runt 55 procent. I skolår 9 våren 2020 var andelen runt 35 procent och minskningen är statistiskt säkerställd.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se