Till innehåll på sidan

Gymnasial yrkesutbildning

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Gymnasial yrkesutbildning 2015

2015-11-30

64 procent av eleverna som gick årskurs 3 på ett gymnasialt yrkesprogram läsåret 2013/14 hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i april 2015. Det är en större andel av de som tagit en yrkesexamen läsåret 2013/14 som har ett arbete än de som inte slutförde utbildningen under läsåret.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Gymnasial yrkesutbildning 2015: Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan Rapport 2015-11-30

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0548