Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2021/22

PDF:
Hela publikationen (1048kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a40br2203_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-03-29
Förfrågningar:

Jessica Baldgrim

010-479 66 44

jessica.baldgrim@scb.se