Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10

Omslag

PDF:
Hela publikationen (4259kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-a40br1002_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-03-17
Förfrågningar:

Frida Hultgren

010-479 45 42

frida.hultgren@scb.se