Till innehåll på sidan

Andel elever som planerade att läsa på universitet eller högskola

Andel av eleverna som planerade läsa på universitet eller högskola, inom de tre närmaste åren, fördelat på program och kön

 Läsår
 2003/042005/062007/082009/102011/12
Samtliga program
60 59 59 58 57
Kvinnor
69 71 67 65 65
Män
52 48 51 51 49
Barn- och fritidsprogrammet
57 57 51 65 55
Byggprogrammet
12 13 20 26 10
Elprogrammet
33 31 40 27 33
Energiprogrammet
.. .. .. 13 12
Estetiska programmet
66 69 70 77 60
Fordonsprogrammet
15 10 13 15 12
Handels- och administrationsprogrammet
46 35 44 36 41
Hantverksprogrammet
32 32 39 26 26
Hotell- och restaurangprogrammet
23 25 25 17 22
Industriprogrammet
16 31 32 3 21
Livsmedelsprogrammet
.. .. .. .. 28
Medieprogrammet
55 63 47 35 55
Naturbruksprogrammet
44 38 39 54 36
Naturvetenskapsprogrammet
87 89 89 91 91
Omvårdnadsprogrammet
46 62 75 65 64
Samhällsvetenskapliga programmet
76 76 73 78 77
Teknikprogrammet
69 69 72 77 77
International baccalaurate
100 99 93 100 89
Specialutformat program
54 67 62 70 46

Tabellerna är sekretessgranskade så att celler baserade på mindre än tre svarande har prickats. Mycket osäkra skattningar, där konfidensintervallet är större än andelsskattningen, har också prickats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se