Till innehåll på sidan

Ämnesområde för elever som planerar att läsa på högskolan

Elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2011/12 som planerar att läsa på högskolan inom de tre närmaste åren. Fördelning på kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se