Till innehåll på sidan

Intresse för att genomföra en del av studierna utomlands

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåren 1993/94–2013/14. Fördelning på kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se