Till innehåll på sidan

Planer att läsa på universitet eller högskola, inom de tre närmaste åren, läsåren 2003/04–2017/18, fördelat på kön

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-08

Har du frågor om statistiken?

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se