Till innehåll på sidan

Populäraste universiteten och högskolorna bland elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåren 2002/03–2013/14 som planerade att börja läsa på högskola, inom de tre närmaste åren

Populäraste universiteten och högskolorna bland elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåren 2002/03–2013/14 som planerade att börja läsa på högskola inom de tre närmaste åren. Procent

2002/032003/042005/062007/082009/102011/122013/14
Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%Universitet/
högskola
%
Göteborg
13
Lund
12
Göteborg
10
Lund
12
Lund
12
Lund
11
Lund
12
Lund
13
Göteborg
11
Lund
10
Göteborg
11
Göteborg
8
Göteborg
9
Göteborg
9
Uppsala
10
Uppsala
9
Uppsala
8
Uppsala
7
Uppsala
7
Stockholm
8
Uppsala
8
Stockholm
7
Stockholm
7
Stockholm
6
Stockholm
6
Stockholm
6
Uppsala
7
Stockholm
6
KTH
6
Chalmers
5
Chalmers
5
Chalmers
5
Chalmers
5
KTH
5
KTH
5
Chalmers
5
Linköping
4
Umeå
4
KTH
5
Linköping
4
Chalmers
4
Chalmers
5
Linköping
5
Umeå
4
KTH
4
Umeå
4
KTH
4
Linköping
4
Handels
4
Umeå
4
KTH
4
Linköping
3
Linköping
3
Umeå
3
Handels
3
Umeå
3
Handels
2
Handels
2
Handels
3
Jönköping
2
Malmö
2
Umeå
3
Linköping
3
Örebro
2
Konstfack
2
Malmö
2
Malmö
2
Jönköping
2
Malmö
2
Karolinska institutet
2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se