Till innehåll på sidan

Flickor och pojkar i skolan – En historisk översikt på grundskolenivå

PDF:
Hela publikationen (4802kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2107_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-12-21
Förfrågningar:

Marit Jorsäter

010-479 62 43

marit.jorsater@scb.se