Till innehåll på sidan

Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda

PDF:
Hela publikationen (1801kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-a40br1901_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-03-13
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se