Till innehåll på sidan

Andel arbetande tre år efter avslutad utbildning i april respektive år

Fördelning efter utbildningsnivå och kön

Diagram

I 2004 års undersökning ingick inte de forskarexaminerade i populationen. Därför saknas statistik för det aktuella året.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se