Till innehåll på sidan

Andel som arbetade inom yrkesområden som utbildningen var inriktad mot tre år efter avslutad utbildning i april 2010

Fördelning efter utbildningsnivå och kön. Procent

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se