Till innehåll på sidan

Andel som någon gång efter avslutad utbildning läsåret 2006/07 valt att studera för att de inte fått något arbete

Fördelning efter utbildningsnivå och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se