Till innehåll på sidan

Arbete tre år efter avslutad gymnasieutbildning

Fördelning på program och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se