Till innehåll på sidan

Huvudsaklig sysselsättning i april 2012 bland dem som avslutade gymnasieskolan läsåret 2008/09

Fördelning efter program och kön. Procent

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se