Till innehåll på sidan

Andel som är mycket eller ganska nöjda med arbetet. Avgångna läsåret 2008/09 som arbetade minst en timme i april 2012

Fördelning på program och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se