Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014, korrigerat 2015-11-06:

Fortsatt ökning av kostnaden för förskolan

Statistiknyhet från SCB 2015-11-06 9.30

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 7,3 procent under perioden 2010–2014. Kostnaderna för förskolan ökade med 18 procent under samma period. Antalet inskrivna barn ökade med 6 procent.

Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom högskola/ universitet har ökat med 6 procent sedan 2010. Antalet helårsstudenter minskade med 6,4 procent. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 12 procent och antalet elever ökade med 5,2 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan minskade med 4,8 procent jämfört med 2010 medan antalet gymnasieelever minskade med 16,2 procent.

Jämförelserna baseras på fasta priser.

Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2010–2014, fasta priser

Miljoner kronor

Diagram

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 13,4 procent

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var 112 400 kronor år 2014. Detta är en ökning med 13 300 kronor eller 13,4 procent sedan 2010. Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 6 500 kronor mellan åren 2010–2014 till totalt 97 700 kronor, en ökning med 7,1 procent. Den genomsnittliga anslagsintäkten per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var 74 700 kronor år 2014.

Sverige på trettonde plats av OECD-länderna

I OECD-länderna utgjorde utbildningskostnaderna i genomsnitt 6,1 procent av BNP år 2011. Danmarks utbildningskostnader var högst, med 7,9 procent av BNP, Islands var näst högst, med 7,7 procent medan Sverige låg på trettonde plats, med 6,3 procent.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter än SCB samt OECD (Education at a Glance).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se