Till innehåll på sidan

Total kostnad per skolform/verksamhet och andel av BNP

Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, 2014–2018, löpande priser, mnkr och procent

 20142015201620172018
 Löpande pris mnkrAndel av BNP procentLöpande pris mnkrAndel av BNP procentLöpande pris mnkrAndel av BNP procentLöpande pris mnkrAndel av BNP procentLöpande pris mnkrAndel av BNP procent
Total kostnad
290 663 7,4 304 156 7,2 323 206 7,3 343 048 7,5 360 404 7,5
Förskola
65 095 1,7 68 152 1,6 71 725 1,6 74 997 1,6 78 682 1,6
Förskoleklass
6 019 0,2 6 274 0,1 6 774 0,2 7 278 0,2 7 419 0,2
Fritidshem
15 097 0,4 16 006 0,4 17 139 0,4 18 125 0,4 18 904 0,4
Grundskola
90 961 2,3 97 047 2,3 107 007 2,4 114 711 2,5 121 835 2,5
Grundsärskola
4 071 0,1 4 200 0,1 4 241 0,1 4 924 0,1 5 356 0,1
Gymnasiesärskola
2 881 0,1 2 850 0,1 2 864 0,1 2 874 0,1 2 923 0,1
Specialskola
475 0,0 466 0,0 484 0,0 517 0,0 559 0,0
Gymnasieskola
36 619 0,9 37 182 0,9 39 789 0,9 41 787 0,9 43 829 0,9
Universitet/Högskola
26 604 0,7 27 351 0,7 28 315 0,6 29 341 0,6 30 278 0,6
Komvux
4 353 0,1 4 387 0,1 4 626 0,1 5 078 0,1 5 579 0,1
Särskild utbildning för vuxna
248 0,0 257 0,0 258 0,0 275 0,0 288 0,0
Komvux, svenska för invandrare (sfi)
2 377 0,1 2 639 0,1 3 070 0,1 3 533 0,1 3 714 0,1
Kompletterande utbildningar
151 0,0 147 0,0 134 0,0 132 0,0 133 0,0
Yrkeshögskola
1 280 0,0 1 680 0,0 1 741 0,0 1 812 0,0 1 966 0,0
Folkhögskolor
3 147 0,1 3 202 0,1 3 369 0,1 3 283 0,1 3 709 0,1
Arbetsmarknadspolitiska program
3 885 0,1 4 280 0,1 4 464 0,1 4 497 0,1 3 524 0,1
Studieförbund
3 693 0,1 3 843 0,1 3 825 0,1 3 942 0,1 4 008 0,1
Svenska skolor i utlandet
132 0,0 156 0,0 153 0,0 178 0,0 187 0,0
Studiestöd (exkl. lån)
18 543 0,5 18 368 0,4 17 689 0,4 18 788 0,4 20 134 0,4
Centrala kostnader
5 032 0,1 5 669 0,1 5 539 0,1 6 976 0,2 7 377 0,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se