Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2019/20

Fler gymnasieexaminerade valde högskolestudier under pandemin

Statistiknyhet från SCB 2021-11-11 9.30

Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020. Ökningen var större bland kvinnor än män.

Våren 2020 var det drygt 80 500 personer som gick ut gymnasieskolan med en examen. Av dem påbörjade ungefär 22 300 högskolestudier inom ett år, vilket motsvarar 28 procent. De flesta hade läst ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan. Föregående år var andelen som påbörjat högskolestudier inom ett år 23 procent.

Ökningen jämfört med föregående år var störst bland kvinnor som examinerats från högskoleförberedande program. Av kvinnorna som examinerats våren 2020 hade 40 procent börjat studera inom ett år, jämfört med 32 procent av de som examinerats våren 2019. Motsvarande siffror för män är 36 procent jämfört med 31 procent av de som examinerats våren 2019.

Bland examinerade från yrkesprogram syns ingen förändring mellan de två senaste läsåren för övergångar inom ett år.

Andel som påbörjat högskolestudier studier inom ett år efter programtyp i gymnasieskolan och kön

diagram

Fler väljer att läsa fristående kurser

Det är vanligast att börja studera på ett yrkesexamensprogram, det vill säga program som leder fram till en yrkesexamen som exempelvis läkare eller ingenjör. Av alla examinerade läsåret 2019/20 som påbörjade högskolestudier inom ett år valde 47 procent att studera ett yrkesexamensprogram jämfört med 51 procent året innan.

Antalet som har valt ett yrkesexamensprogram har dock inte minskat, utan den lägre andelen kan förklaras av att totalt sett fler har börjat studera och att fler har valt att läsa fristående kurser. Andelen som började läsa fristående kurser var 28 procent jämfört med 24 procent föregående läsår. En möjlig förklaring är att de som normalt hade valt att arbeta efter gymnasieexamen i stället valde att studera på fristående kurser i väntan på ett bättre läge på arbetsmarknaden.

Inriktning på högskolestudier bland gymnasieexaminerade 2019/20 som påbörjat högskolestudier inom ett år efter kön
 Gymnasieexaminerade 2018/19  Gymnasieexaminerade 2019/20
 TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
Antal som läst vidare inom ett år 17 857 10 048 7 809 22 267 12 775 9 492
Antal inom yrkesexamensprogram 9 032 4 956 4 076 10 441 5 777 4 664
Andel inom yrkesexamensprogram i procent 51 49 52 47 45 49
Antal inom generella program 4 486 2 320 2 166 5 542 2 959 2 583
Andel inom generella program i procent 25 23 28 25 23 27
Antal inom konstnärliga program 52 25 27 52 25 27
Andel inom konstnärliga program i procent 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Antal inom fristående kurser 4 287 2 747 1 540 6 232 4 014 2 218
Andel inom fristående kurser i procent 24 27 20 28 31 23

Definitioner och förklaringar

I statistikdatabasen hittar du mer statistik om

  • övergången till eftergymnasiala utbildningar totalt sett t.o.m. läsåret 2018/19
  • övergången till högskoleutbildning t.o.m. läsåret 2019/20
  • övergången till yrkeshögskolan t.o.m. läsåret 2018/19
  • övergången till folkhögskolan t.o.m. läsåret 2018/19
  • övergången till konst- och kulturutbildningar t.o.m. läsåret 2018/19.

Statistiken redovisas per gymnasieprogram och den kan också brytas ner per län och kommun. Det finns även tabeller över vilka inriktningar de examinerade läser på respektive eftergymnasial utbildningsform.

Coronapandemin 2020

Under våren 2020 infördes restriktioner för att minska spridningen av covid-19. Tillgången till jobb blev sämre och många blev arbetslösa. Möjligheterna för ungdomar att få ett jobb direkt efter studenten påverkades negativt samtidigt som regeringen satsade stort på att utöka platserna i högskolan och gav utrymme för fler att påbörja högskolestudier.

Följande eftergymnasiala utbildningsformer ingår i denna statistik

Högskolan. Mer statistik om studenter i högskolan finns här:

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Läs mer om högskolan här:

uka

Nästa publiceringstillfälle

Övergång till övriga eftergymnasiala utbildningar till och med läsåret 2019/20 publiceras i maj 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tova Bergman

Telefon
010-479 60 81
E-post
tova.bergman@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se