Till innehåll på sidan

Nyckeltal - Övergång till eftergymnasiala utbildningar inom 1 år. Fördelning på kön. Procent

 2013/142014/152015/162016/172017/182018/19
Antal examinerade från gymnasieskolan 75 167 75 619 73 000 73 970 74 023 77 041
Därav andel kvinnor i procent 51 51 51 50 50 50
Därav andel män i procent 49 49 49 50 50 50
Antal som övergått till högskolestudier 18 651 17 678 17 117 16 809 16 719 17 862
Därav andel kvinnor i procent 54 55 54 54 56 56
Därav andel män i procent 46 45 46 46 44 44
Antal som övergått till yrkeshögskola 718 652 616 711 738 879
Därav andel kvinnor i procent 30 23 25 27 29 28
Därav andel män i procent 70 77 75 73 71 72
Antal som övergått till folkhögskola 1 398 1 408 1 360 1 406 1 400 1 458
Därav andel kvinnor i procent 62 61 60 59 64 65
Därav andel män i procent 38 39 40 41 36 35
Antal som övergått till konst- och kulturutbildningar 182 178 189 196 228 211
Därav andel kvinnor i procent 76 76 75 74 72 79
Därav andel män i procent 24 24 25 26 28 21
Summa antal som övergått till eftergymnasiala studier 20 648 19 699 19 059 18 880 18 844 20 157
Därav andel kvinnor i procent 54 54 54 54 56 56
Därav andel män i procent 54 54 54 54 56 56

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tova Bergman

Telefon
010-479 60 81
E-post
tova.bergman@scb.se