Till innehåll på sidan

Nyckeltal - Övergång till eftergymnasiala utbildningar inom 1 år. Fördelning på kön. Procent

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Antal examinerade från gymnasieskolan 75 167 75 619 73 000 73 970 74 023 77 041 80 456
Därav andel kvinnor i procent 49 49 49 50 50 50 51
Därav andel män i procent 51 51 51 50 50 50 49
Antal som övergått till högskolestudier 18 650 17 675 17 114 16 800 16 710 17 857 22 267
Därav andel kvinnor i procent 46 45 46 46 44 44 43
Därav andel män i procent 54 55 54 54 56 56 57
Antal som övergått till yrkeshögskola 718 652 616 711 738 879 1 204
Därav andel kvinnor i procent 70 77 75 73 71 72 71
Därav andel män i procent 30 23 25 27 29 28 29
Antal som övergått till folkhögskola 1 398 1 408 1 360 1 406 1 400 1 458 1 614
Därav andel kvinnor i procent 38 39 40 41 36 35 36
Därav andel män i procent 62 61 60 59 64 65 64
Antal som övergått till konst- och kulturutbildningar 182 178 189 196 228 211 244
Därav andel kvinnor i procent 24 24 25 26 28 21 22
Därav andel män i procent 76 76 75 74 72 79 78
Summa antal som övergått till eftergymnasiala studier 20 644 19 695 19 056 18 875 18 840 20 150 25 035
Därav andel kvinnor i procent 46 46 46 46 44 44 43
Därav andel män i procent 54 54 54 54 56 56 57

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 57
E-post
annica.wallera@scb.se