Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola-högskola

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i universitets- och högskoleutbildning inom 1–10 år.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Studentmössor
Över hälften av studenterna vill plugga mer

2014-06-10

Under läsåret 2013/14 gick 330 000 elever i gymnasieskolan i Sverige. Cirka 105 000 av dem gick i avgångsklasserna och avslutar därmed sin skolgång i sommar. Närmare 60 procent av dem planerar att snart studera vidare, för andra innebär studenten en start på arbetslivet.

Utbildning, Arbetsmarknad, Skola

Rött loktåg åker över stenvalvsbro
Många överger studieplanerna

2012-10-03

Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångs­klasser säger att de ska läsa vidare på univers­itet eller hög­skola inom tre år. Men verklig­heten ser annor­lunda ut: Bara fyra av tio lyckas uppnå denna ambition.

Högskola, Skola, Kvinnor och män, Utbildning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

David Berg

Telefon
010-479 60 04
E-post
david.berg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0542