Till innehåll på sidan

Examinerade från gymnasieskolan 2016/17 och medianinkomst 2020 för de som inte läst vidare och som enbart arbetar, efter program och kön

Tabellen är sorterad i fallande ordning efter medianinkomst för kvinnor och män totalt.

  Examinerade 2016/17 Examinerade som inte läst vidare och som arbetar 2020 (de som både arbetar och studerar ingår inte)
  Antal   Andel i procent   Medianinkomst 2020
Gymnasieprogram Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Samtliga program 36 980 36 690 29 43 269 402 324 280
Yrkesprogram (YP) 27 340 22 775 19 23 266 119 288 994
Högskoleförberedande program (HFP) 9 650 13 910 57 75 272 057 343 269
             
Bygg och anläggning (YP) 265 2 875 70 84 309 106 384 349
VVS och fastighet (YP) 0 800 .. 81 .. 374 827
Industritekniska (YP) 150 1 005 .. 69 .. 364 840
Fordon och transport (YP) 365 2 195 79 85 326 907 355 397
Riksrekryterande utbildningar (YP) 0 205 .. 61 .. 343 380
El och energi (YP) 125 3 485 .. 71 .. 338 063
Teknik (HFP) 1 145 5 575 12 20 275 126 300 089
Ekonomi (HFP) 5 435 4 545 23 29 290 404 305 476
Vård och omsorg (YP) 1 755 410 47 59 291 780 309 831
Naturbruk (YP) 1 370 635 52 71 261 724 322 376
Handel och administration (YP) 1 160 800 60 67 268 534 289 231
Samhällsvetenskap (HFP) 9 885 5 150 24 34 268 293 284 019
Restaurang och livsmedel (YP) 935 590 63 70 265 995 285 258
Barn och fritid (YP) 1 250 705 54 65 265 741 279 516
Hotell och turism (YP) 680 145 59 .. 266 981 ..
Naturvetenskap (HFP) 6 025 5 275 7 9 255 275 274 684
Hantverk (YP) 1 535 0 63 .. 258 948 ..
Estetiska (HFP) 3 730 1 835 28 34 230 193 246 676
Humanistiska (HFP) 525 0 .. .. .. ..
International Baccalaureate (HFP) 575 330 .. .. .. ..

Endast grupper av minst 100 personer redovisas.

Kommentarer

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-30

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se