Till innehåll på sidan

Utbildningsstatistisk årsbok

Årsboken sammanfattar och redovisar statistik för de olika skolformerna i Sverige och ger en översiktlig beskrivning av det svenska utbildningsväsendet.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Utbildningsstatistisk årsbok 2015

2014-12-09

Knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Mer än var tredje svensk i åldern 25–64 år, har någon form av eftergymnasial utbildning. Mer än en fjärdedel har minst en treårig eftergymnasial utbildning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Rapport 2014-12-09
Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Rapport 2013-12-04
Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Rapport 2012-12-04
Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Rapport 2011-12-02
Utbildningsstatistisk årsbok 2011. Tabeller Rapport 2010-12-03
Utbildningsstatistisk årsbok 2010. Tabeller Rapport 2009-12-04
Utbildningsstatistisk årsbok 2009. Tabeller Rapport 2008-12-05
Utbildningsstatistisk årsbok 2008. Tabeller Rapport 2007-12-05
Utbildningsstatistisk årsbok 2008. Textdel Rapport 2007-12-05
Utbildningsstatistisk årsbok 2007. Tabeller Rapport 2006-11-30
Utbildningsstatistisk årsbok 2006. Tabeller Rapport 2005-11-29
Utbildningsstatistisk årsbok 2005. Textdel Rapport 2005-01-21
Utbildningsstatistisk årsbok 2005 inkl. tabellbilaga Rapport 2004-12-07
Utbildningsstatistisk årsbok 2005. Tabellbilaga Rapport 2004-11-30
Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga Rapport 2003-11-25
Utbildningsstatistisk årsbok 2002. Tabellbilaga Rapport 2002-11-29

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0524