Till innehåll på sidan

Utländska doktorander 2013

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad.

Statistiknyheter

Utländska doktorander vårterminen 2013

2013-12-16

Det var ungefär lika stor andel av samtliga utländska doktorander som hade fäder med minst treårig eftergymnasial utbildning som det var bland övriga doktorander. För de utländska doktoranderna med medborgarskap i land utanför EU/EES var det däremot en lägre andel som hade mödrar med minst treårig eftergymnasial utbildning än för övriga doktorander.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013 Rapport 2013-12-16

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0544