Till innehåll på sidan

Utbildningsbakgrund och social bakgrund för antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2004_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-10-13
Förfrågningar:

Gilbert Fontana

010-479 60 71

gilbert.fontana@scb.se