Till innehåll på sidan

Nyckeltal: Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildningar 2015-2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal antagna som påbörjat studier 2 438 3 047 3 080 3 106 2 941 2 480
Därav kvinnor 1 784 2 233 2 307 2 319 2 259 1 888
Därav män 654 814 773 787 682 592
Antal studerande 2 357 5 045 5 505 5 700 5 522 5 241
Därav kvinnor 1 726 3 701 4 036 4 210 4 114 3 911
Därav män 631 1 344 1 469 1 490 1 408 1 330
Antal studerande som slutfört utbildning 267 2 052 2 380 2 562 2 311 2 015
Därav kvinnor 190 1 577 1 795 1 986 1 790 1 570
Därav män 77 475 585 576 521 445
Slutförandegrad 100 93 82 81 82 80
Slutförandegrad för kvinnor 100 93 84 83 84 83
Slutförandegrad för män 100 93 78 75 74 71

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se